Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een verzamelnaam voor allerlei verschijnselen die te maken hebben met leer- en leesproblemen.

Wat is dyslexie volgens Davis?

Dyslexie is niet iets wat je hebt, maar iets wat je doet met je hersenen.

De traditionele wetenschap zegt dat mensen met dyslexie een ‘dyslectisch’ brein hebben dat niet goed functioneert en dat dit niet te veranderen zou zijn. Maar dat kan wel!

Uit nieuwe neurowetenschappelijke inzichten blijkt dat de manier waarop je brein werkt wel degelijk te veranderen is. Met Davistechnieken leer je controle krijgen over wat je doet met je hersenen, zodat de dyslectische verschijnselen niet langer ontstaan. Dit lukt door inzicht te hebben in hoe je hersenen werken, gecombineerd met gerichte aandacht.

De gave

Sommige beelddenkers leren zichzelf om de beelden in hun hoofd van alle kanten te zien. Ze hebben een totaalplaatje van allerlei situaties of dingen.

Iets wat rechtop staat, stellen ze zich even makkelijk en snel op z’n kop voor. Ze ‘zien’ wel twintig verschillende oplossingen voor een bepaald probleem, lang voordat iemand anders er ook maar één heeft bedacht.

Dat wil dan ook zeggen dat ze beschikken over uitstekend ruimtelijk inzicht en zich situaties goed voor de geest kunnen halen. Dit is de sterke kant van dyslexie, die we ‘de gave’ noemen.

albert einstein