Werkwijze GoedgeSien

Werkwijze GoedgeSien

Een Davis® Counseling bestaat uit ongeveer 28 uur.

Een Davis® Counseling is individueel, en het programma wordt aangepast aan de persoon.

De eerste stap kan een vrijblijvend gesprek zijn om nader kennis te maken en informatie te geven over een Davis® Counseling.

Bij de Davis® Counseling wordt altijd gestart met een intake waarin o.a. naar voren komt welke doelen behaald willen worden, en hoe het Davis® programma er uit kan gaan zien.

Daarna zal er gewerkt worden aan je bewustzijn en je specifieke manier van waarneming. Er zullen verschillende vaardigheden aangeboden worden om je te leren focussen. Tijdens de training leer je met aangeboden technieken je te kunnen ontspannen en te kunnen focussen op een manier die bij je eigen leerstijl past. Er zal begeleiding zijn voor accurate en consistente waarneming en de correctie hiervan. Er zal aandacht zijn voor balansoefeningen die de samenwerking tussen je hersenhelften bevorderen.

Aan het einde van het programma is er een evaluatie en een presentatie van wat je tijdens de Daviscounseling hebt geleerd.
Na de Davis® Counseling adviseren wij een of twee terugkom momenten (follow-up) en is het mogelijk nog vervolgafspraken te maken, om door te werken aan je doelen.
Begeleiding voor ouders/verzorgers is mogelijk.


Voor het ontwikkelen van lees/reken/concentratievaardigheden is een accurate, consistente waarneming onontbeerlijk.


Echt leren gaat over begrijpen en niet als een papegaai te herhalen.