Dyscalculie

Dyscalculie: moeite met symbolen

Mensen met dyscalculie hebben problemen met rekenen. Hun problemen gaan vaak samen met symptomen van dyslexie en/of AD(H)D.
Iemand met dyscalculie maakt al fouten bij de meest eenvoudige sommen. Vooral de rekensymbolen (plussen, minnen, vermenigvuldigings- en deeltekens) ‘zien’ ze verkeerd of halen ze door elkaar, net als mensen met dyslexie dat doen bij letters.

 Dyscalculie en andere problemen

Kinderen en volwassenen met dyscalculie hebben soms ook moeite met een of meer van de volgende vaardigheden:

Verschil kennen tussen links en rechts
Aanwijzingen of instructies opvolgen, kaartlezen
Klokkijken
Tijd kunnen hanteren
Notenschrift lezen (muziek)
Sporten of dansen
Ordenen, dingen in de juiste volgorde plaatsen

Dyscalculie en het onderwijs

Veel onderwijsmethoden om rekenen te leren, zijn gebaseerd op taal en stap-voor-stapmethoden. Dat past niet goed bij kinderen die in beelden denken. Leraren laten je bovendien graag uitleggen hoe je aan een antwoord komt. Mensen met dyscalculie weten vaak heel snel de uitkomst van een som, maar kunnen niet uitleggen hoe ze aan hun antwoord komen. En dat wordt niet geaccepteerd. Zodra ze uit moeten gaan leggen hoe ze aan het antwoord gekomen zijn, raken ze in de war, gaan fouten maken en ontwikkelen zo hun leerprobleem.

De Davis®-methode en dyscalculie

Tijdens de counseling kijken we eerst waar het probleem met getallen en ordening vandaan komt.De waarneming wordt gecorrigeerd. Daarna werken we aan ieder rekenbegrip dat nodig is om te kunnen rekenen zoals: verandering,tijd, volgorde, orde, wanorde. Die gaan namelijk aan het rekenen vooraf. Deze worden creatief uitgewerkt, zodat de persoon zich die helemaal eigen maakt. Pas als die concepten in het denk- en leersysteem zijn verankerd, gaan we verder.                                                               Daarna wordt er begonnen met het Davis® programma rekenen, als alle rekenbegrippen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, keersommen en delen, heel goed bekend zijn, wordt en een vertaalslag naar papier en  gemaakt.

 

 

 


WANNEER IEMAND ZICH IETS HELEMAAL EIGEN MAAKT, GAAT DAT DEEL UIT MAKEN VAN DIE PERSOON. HET WORDT EEN DEEL VAN ZIJN GEDACHTEN EN CREATIEVE PROCES. HET VOEGT DE KERNKWALITEIT ERVAN TOE AAN ALLE VOLGENDE GEDACHTEN VAN DIE PERSOON – RON DAVIS –