ADD & ADHD

Frusterend en verwarrend

Druk, impulsief, moeite met concentratie, gedragsproblemen. Volwassenen en kinderen met ADD (aandachtstekortstoornis) of ADHD (aandachtstekort gecombineerd met hyperactiviteit) worden door hun omgeving vaak als lastig ervaren. Omgekeerd ervaren ze ook zelf het leven als teleurstellend en frustrerend. Ze maken anderen boos, worden vaak gepest en zijn het buitenbeentje in de groep.

ADD en ADHD zijn moeilijk vast te stellen en het is bovendien nog steeds niet bekend wat de problemen veroorzaakt. Medicijnen helpen vaak om het gedrag en de persoonlijkheid ‘in het gareel’ te houden, maar doen niets aan de problematiek zelf. Een Davis®-counseling doet dat wel.  De methode helpt om blijvend verbeteringen te bewerkstelligen.

Enkele kenmerken van AD(H)D

Volwassenen en kinderen met AD(H)D hebben vaak nauwelijks besef van tijd, volgorde, orde of wanorde, oorzaak en gevolg. Ze raken snel in de war en worden makkelijk afgeleid. Dingen die in hun omgeving gebeuren, trekken de aandacht. Zich ergens langdurig op focussen is bijna onmogelijk. Hun gevoel voor beweging en evenwicht is verstoord, waardoor ze stilzitten ervaren als bewegen en bewegen als stilzitten. Ze hebben vaak geen correct beeld van zichzelf in relatie tot anderen.

AD(H)D’ers zien of horen vaak iets anders dan wat er in werkelijkheid is. Hun waarneming is kan vervormd zijn. Non-verbale communicatie, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen, merken ze niet op of leggen ze soms verkeerd uit. Hun reacties lijken soms ongepast of zelfs kwetsend.

Mensen met AD(H)D kampen vaak met de volgende problemen:

Ze zijn snel afgeleid door wat er in hun omgeving gebeurt;
Ze kunnen niet goed plannen en organiseren;
Ze maken fouten doordat ze details over het hoofd zien;
Ze kunnen afspraken en instructies niet goed onthouden en uitvoeren;
Ze verliezen of vergeten belangrijke dingen.

De Davis®-methode en AD(H)D

De Davis®-counselor richt zich vooral op het impulsieve (ADHD) of afwezige (ADD) gedrag. Cliënten leren zich beter oriënteren en de aandacht langer ergens op te richten. Ook onderzoeken ze in hoeverre hun waarnemingen kloppen met de werkelijkheid. Tijdens de counseling ordenen ze samen met de counselor de werkelijkheid en leren technieken om hun energieniveau te reguleren. Dat versterkt het zelfvertrouwen en iemand voelt zich daarmee in sociale situaties beter op zijn gemak.

IMG_1676