online casino us

Momenteel ben ik gestart aan de Davis® Autism Approach opleiding, om een gecertificeerde autisme counselor te worden.


Autismespectrum: veel verschillen

De term autisme is de overkoepelende naam voor een grote variëteit aan ontwikkelingsstoornissen. Soms is de sociale interactie verstoord, soms zijn er problemen met communicatie of met gedrag, vaak is er sprake van een combinatie van deze drie kenmerken. De ernst van de problemen verschilt per persoon. Autisme, atypisch autisme en het syndroom van Asperger horen tot het autismespectrum; PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified) is een groepsnaam voor symptomen die niet onder de andere stoornissen te plaatsen zijn. Het onderscheid tussen de verschillende groepen is moeilijk bepaalbaar en daarom wordt tegenwoordig alleen de indicatie autisme gegeven.

Sociale vaardigheden

Mensen met  autisme hebben problemen in de omgang met anderen. Hun sociale vaardigheden schieten tekort. Ze passen zich niet goed aan aan de situatie van het moment, waarop de omgeving met onbegrip reageert. Kinderen en volwassenen met autisme ervaren veel stress en gevoelens van onveiligheid en hebben daarom grote behoefte aan structuur. De oorzaak ervan is niet duidelijk.

Mensen met autisme kampen met de volgende problemen:

Ze herkennen emoties bij zichzelf en anderen slecht;
Ze zijn sterk op zichzelf gericht;
Ze gaan slecht om met onverwachte gebeurtenissen;
Ze hebben moeite om fantasie en werkelijkheid te scheiden;
Ze vinden beeldspraak en woordspelingen lastig te begrijpen;
Ze concentreren zich op details en hebben geen zicht op het grotere geheel.

Autisme verdwijnt niet, het is een chronische aandoening. Mensen met autisme kunnen wel leren omgaan met hun problemen. Veel sociale vaardigheden en handelingen zijn aan te leren. De mate waarin dat lukt, bepaalt voor een deel hoe iemand met autisme zich zal ontplooien.

Raakvlakken met AD(H)D

Veel mensen met autisme hebben ook te kampen met hyperactiviteit en slechte concentratie. Er lijkt een grote overlap te zijn met de stoornissen ADHD en ADD. Bij autisme hebben de concentratieproblemen en het hyperactieve gedrag wel een andere onderliggende oorzaak dan bij ADHD of ADD, dus er is ook een andere aanpak nodig.

De Davis®-methode en autisme

Een betere oriëntatie helpt in de sociale omgang, net als structuur. Bij die aspecten helpt de Davis®-counselor. Dat versterkt het zelfvertrouwen, waardoor de cliënt zich in sociale situaties beter op zijn gemak voelt.

IMG_1232