“Grote veranderingen”

"Grote verandering"

Onze dyslectische dochter Pleun van 14 heeft een Davis counseling gehad bij Kirsten Theeuwen. Onbegrijpelijk dat er in zo’n korte tijd zo’n grote verandering en vooruitgang plaatsvindt. Pleun leest veel beter, begrijpt ‘ ineens’ hoe het alfabet en het woordenboek in elkaar zitten, spellingregels worden duidelijk, ze begrijpt de strategie van de rekentafels en het analoog klokkijken. Ook heeft zij inzicht gekregen in haar eigen kwaliteiten. Zij weet nu dat zij een andere manier van waarnemen en denken heeft en dat zij niet dom is. Docenten op school vragen zich af wat er toch met Pleun gebeurd is, als dat geen compliment is! Eigenlijk verdient elke dyslecticus een Davis counseling!
Daniëlle